Get the best price quote: Get Quote
1 TL - 10.000 TL / Piece
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP205342
Address information
Turkey /Konya /Selcuklu
Short description Researching School Evaluation, Accreditation, Training and Counseling Center

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Araştıran Okul Değerleri

*Okulumuzda bütün öğrenciler koşulsuz değerlidir.
*Okulumuz bütün öğrencilerin öğrenebileceğine inanır.
*Her öğrenci fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlara göre benzersiz olarak değerlendirilir.
*Adalet, işbirliği, birlikte öğrenme, araştırma, yardımlaşma olmazsa olmaz değerlerimizdir.
*Okulumuzdaki her birey çevreye karşı sorumlulukların farkındadır ve bunu hayatının bir parçası haline getirmiştir.
*Öğretmen mesleki gelişim eğitimleri okulumuzun ayrılmaz bir parçasıdır.
*Öğretmenlerimiz birlikte öğrenirler. 
*Araştırmacı kimliği kazanma öğrenci, öğretmen ve yöneticilerimizin önceliğidir. 
*Okulumuz için anne-babaları öğrenme/eğitim sürecine doğru ve etkili katılabilmeleri temel bir önceliktir. Bu önceliğimiz destekleyecek anne-baba eğitimlerini okulumuzun en önemli işlevleri arasında görmekteyiz. 
*Farklıklara saygı, demokrasi ve hukuk kültürü temel değerlerimizdir.

Quick Details

Researching School Evaluation, Accreditation, Training and Counseling Center

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Araştıran Okulun kendisi de sürekli bir değerlendirme ve akreditasyon sürecinin içerisindedir.
Araştıran Okulun en önemli ilkelerinden birisi bilimselliktir.Gücünü, yeterliğini ve güncelliğini literatürden alır. Farklı üniversitelerde görev yapan akademisyen ve öğretmenler yaptıkları araştırmalarla ve literatürden beslenerek Araştıran Okul’un vizyon, misyon ve akreditasyon süreçlerini sürekli olarak güncellemektedirler.

Researching School
Değerlendirme ve Akreditasyon
Neden AraştıranOkul®
İnsanların eğitimden beklentileri giderek farklılaşmaktadır. Bilgi toplumu ve küreselleşme ile birlikte artan uluslararası rekabet, bir taraftan öğrenmeyi ve okulu öne çıkarırken diğer taraftan bireyler okulda öğrenemediklerini okul dışı öğretim merkezlerinden öğrenme eğilimine girmektedirler. Değişimin öncüsü olması gereken okullar, değişimin hızına ayak uydurmakta zorlanmaktadır. Kendi kendine değişemeyen okullar, sık sık dış müdahalelerle değiştirilmeye çalışılmakta bu durum travmalara neden olmaktadır. Bu nedenlerle okulların yönetim ve eğitim süreçlerini değerlendirip, onların gelişimine kılavuzluk edecek değerlendirme kuruluşlarına ihtiyacı vardır. Ayrıca bir dış değerlendirme ve akreditasyon sürecinden geçmeden kendisini başarılı ilan eden okulların kamuoyundaki kurumsal itibarı bakımından dış bir kanıta ihtiyaç duyması kaçınılmazdır.

Akreditasyon; literatürde genel olarak “belirlenmiş standartlarda denklik sağlama” olarak tanımlansa da Araştıran Okul akreditasyonu hiçbir okulun diğerine denk olmamasını, farklılıkta yarışmasını ve mükemmellik arayışında olması demektir. Araştıran Okul yalnızca yolun sonunda nereye vardığınızı ölçüp-değerlendirmez. Hedefinizin ne olduğuna ve yolculuğunuzun nasıl gittiğini de inceler. Araştıran Okulun kendisi de sürekli bir değerlendirme ve akreditasyon sürecinin içerisindedir. Araştıran Okulun en önemli ilkelerinden birisi bilimselliktir. Gücünü, yeterliğini ve güncelliğini literatürden alır. Farklı üniversitelerde görev yapan akademisyen ve öğretmenler yaptıkları araştırmalarla ve literatürden beslenerek Araştıran Okul’un vizyon, misyon ve akreditasyon süreçlerini sürekli olarak güncellemektedirler. Eğitim alanında özel sektör yatırımları hızla artarken, eğitim standartlarının ve çıktılarının niteliğinin de yükselmesini amaçlıyoruz. Türkiye’de inşaattan, yemeğe, servisten, muhasebeye kadar farklı alanlarda değerlendirme-

“Kendin keşfet, Kendini keşfet”
akreditasyon kuruluşları mevcut. Örneğin iş güvenliği firmaları, yapı denetim firmaları, yeminli mali müşavirler vs. Ancak eğitsel anlamda değerlendirme-akreditasyon yapan kuruluş bulunmamaktadır.

*AraştıranOkul un amacı; eğitim alanında değerlendirme-akreditasyon çalışmaları yaparak eğitimin niteliğini artırmak.
*Değerlendirme ve akreditasyon sürecine dâhil olan okulların yönetici ve öğretmenlerine yönelik mesleki gelişim eğitimleri vermek,
*Öğrenci ve ailelere yönelik eğitimler düzenlemek,
*Değerlendirme ve akreditasyon yoluyla kamuoyunu okulların niteliği hakkında doğru olarak bilgilendirmek.
Araştıran Okul öğrencilerin öğrenme çıktılarına odaklanmasının yanı sıra öğretmenlerin ve okul çalışanlarının iş doyumu, motivasyon, özerklik düzeyleri, örgütsel bağlılıkları ve mesleki gelişim olanaklarını ölçüp-değerlendirmektedir. Öğrencilerin öğrenme çıktıları 21. yüzyıl becerilerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu anlamda öğrencilerin aşağıda sırlanan becerilere sahip olmaları Araştıran Okul olmanın temel koşulları arasındadır.

Araştıran Okul’un temel değerlendirme boyutları:

Araştırma
Yaşam ve kariyer
Öğrenme ve yenilik
İletişim
Eleştirel düşünme
Finansal okur-yazarlık
Liderlik ve girişimcilik
İşbirliği becerileri
Teknoloji okur-yazarlığı becerileri
Araştıran Okul yönetici ve öğretmeninin sahip olması gereken beceriler:

Araştırma
İletişim
Teknoloji okur-yazarlığı
Liderlik
İşbirliği-birlikte öğrenme
Bir okulun “Araştıran Okul” logosunu taşıma yeterliğine sahip olabilmesi için okulun amaç, yapı, kültür ve süreçlerinin #AraştıranOkul ölçütlerini taşıma kararlılığında ve yeterliğinde olması gerekir. Logomuzu taşıma yeterliğine sahip olmak isteyen okullar için ölçütlerimiz öğrenci, öğretmen, yönetici ve anne-babalar ve toplum için açık olarak belirtilmiştir.

Company Info

Arastiran Okul Degerlendirme Egitim Danismanlik Arge Yazilim San. ve Tic. Ltd. Sti.

Main Office
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, TGB1 Alanı, Akademi mah. Gürbulut Sok. No: 67,Ofis No: F-117
Selcuklu / Konya /
Turkey
Telephone: 05532910375

Main Office Konya / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website www.arastiranokul.org
Business Type Service Provider
OSB

Dokümanlar