Marble Process Improvement and Waste Reduction Software

Get the best price quote: Get Quote
150.000 TL - 550.000 TL / Piece
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP205581
Address information
Turkey /Konya /Selcuklu
Short description Marble Process Improvement and Waste Reduction Software

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

Gerçekleştirilen çalışmadaki verim tanımlaması, mermercilik sektöründe kullanılan tanımlamalarla benzer
şekildedir. Sektörde kullanılan "mermer ocak işletmeciliğinde, çıkarılabilecek maksimum büyüklükteki ticari düzgün
dörtgen prizmatik blok temel hedeftir" prensibinin yanı sıra, ticari düzgün dörtgen prizmatik blokların da analiz edilip
genel verim üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. Yerinde düzensiz blok boyutları(YBB), düzensiz polihedraller ve
tüm prizmatik dörtgen bloklar Quboit olarak adlandırılmıştır. Sözü edilen prensip, geliştirilen prototip yazılımın ilk ve
temel basamağını oluşturmaktadır. Geliştirilen prototip ile ayna olarak adlandırılan ve ocağın açılmış görünen dikey
yüzü/düzlemi olan alandan şerit metre yardımı ile belli başlı 5-6 veri alınarak Bilgi Sistemi tablosu oluşturulmaktadır.
Daha sonra görünen yüzdeki süreksizlikler (kırık/çatlaklar) modellenmiştir. Bu süreksizlikler kütleden geçirilerek adeta
kütlenin bileşenlerine ayrılması sağlanmıştır. Elde edilen doğal kaya bloklarına çok yüzlüler adı verilmiştir. Daha
sonra bu çok yüzlüler içine sığdırılabilen maksimum hacimli dikdörtgen prizma (quboit) yazılım marifetiyle aranmıştır.
Arama işlemi bir NP-Hard problem olduğu için de sezgisel yöntemlere başvurulmuştur. Nihayetinde ölçüleri alınan
doğal bloktan elde edilebilecek ticari bloklar çıktı olarak sunulmuştur.
Temel hedef, atık olarak değerlendirilen mermer miktarını azaltmak, mermer kesim sürecinde insan öngörüsüne
bırakılan kesme ve blok yıkma süreçlerini iyileştirmek, ticarete dönen doğal taşın miktarını ve katma değerini
arttırmak ve ayrıca çevre kirliliğini azaltmaktır

Bilgi Sistemini Oluşturan bilgi sistemi tablosundaki verileri elde etmede ikinci bir yöntem daha kullanarak mobil teknolojilerle
fotoğraflar çekerek web tabanlı bir insan-bilgisayar iletişimi ile fotoğraflarla kaya yüzeylerinden görüntü işleme
analizleri ve ikinci adımdaki model verileri üzerinden verim analizleri projenin konusu olmuştur. Verim analizleri, bu
alanda bu güne kadar kullanılmamış olan blok boyut dağılımlarının analizleri üzerine olmaktadır ve tüm modele dahil
edilmiştir. Blok boyut dağılımı analizleri doğrultusunda,klasik şev duyarlılık analizleri de gerçekleştirilip ocağın üretim
periyotları gözönüne alınarak planlama aşamasına geçilecektir.
Ayrıca, Türkiye'deki hiçbir mermer ocağında blok üretiminde yapay zeka tabanlı ticari blok üretimi uygulaması
olmadığından, bu proje kapsamında geliştirilen yapay zeka yaklaşımı (Genetik algoritma) ilk defa Türkiye'de
uygulama alanı bulmuştur. Böyle bir çalışmanın, dünya çapında bir uygulaması da yoktur. Projenin çıktıları;
(a) Ticari maksimum ve minumum kuboitlerin yerinde modellenmesi,
(b) Bunlara ilişkin kesim stratejilerinin saptanması,
(c) Çıkarılan ürünlerin saptanması,
(d) İstatistiksel analiz
İstatistiksel analiz, hem çıkarılması gereken hem de sonuçta elde edilen ürünler üzerinden yapılmaktadır, hem
planlama hem de denetleme aşamaları için istatistisel verilerin yorumlanması adımlarını kapsar ve en kritik aşama
olarak öngörülmektedir.

Ürünün Teknik Özellikleri

Yüzey verileri ve sondaj verileri kullanılarak bilgi girişi sağlanabilen ve üç boyutlu bir model ortaya koyabilen LIP-RM
çekirdeği.
Genetik Algoritmaya dayalı çalışan Küboit hesaplama modülü/yazılımı
Atıl parçaları ayırabilme ve tekrar parçalayabilme yeteneğine sahip yazılım modülü
Görüntü işleme temelinde çalışan ve bilgi sistemi tablosu üretebilen mobil uygulama

Quick Details

Marble Process Improvement and Waste Reduction Software

Product Tag :

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Bilişim Teknolojileri ve Enformasyon Yazılımı.
Doğaltaş ve Maden Ocaklarında Yerli Akademik Çözümler;
LIDAR ve Fotoanaliz yöntemleri ile original yazılımlar kullanılarak;
Doğaltaş yatağı modellenmesi; Veri girişi, sayısal ve görsel arazi modeli oluşturma; 3B görüntüleme ve sayısallaştırma,
Ayrıca,
Jeolojik modelleme; Jeoistatistiksel kaynak ve rezerv kestirimi; DFN ve İstatistiksel yöntemlerle duraylılık analizleri; İşletme tasarımı ve üretim planlaması.

Company Info

Bay E Bilişim Danışmanlık Eğitim Bilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.

Main Office
Akademi Mah. Gürbulut Sok. No:67 Konya Teknokent Safir Panorama Blok F-116
Selcuklu / Konya /
Turkey
Telephone: 05056429732

Main Office Konya / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Business Type Service Provider, Producing by Own Brand
OSB