INC European Union Projects Assistant

Get the best price quote: Get Quote
1.400 TL / Piece
Quantity:  

Send a message for up-to-date price information.


Product Code
GP205500
Address information
Turkey /Konya /Selcuklu
Short description Getting a grant from the European Union! How hard does it sound?

Product description

See translation with Google Translate Google Translate

 Siz işlerinizle ilgilenin asistanınıza talimatı verin size uygun programları tarasın size uygun proje bulsun ve hatta uluslararası partner bulsun. Size yeni ufuklar açsın dünya ile entegrasyon fırsatlarını ayağınıza kadar getirsin. Bunlar hayal değil ama önce üye olup asistanınızla tanışın.Şimdi de biraz teknik bilgi,

Avrupa Birliği Destekleri

Hibe Programı Nedir?

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

Hibe Programlarının hazırlık ve uygulamaları DPT koordinasyonu ve yönetiminde olup,  ihale aşaması Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından yürütülmektedir.

Ne Zaman Başvurulabilir?

AB bölgesel kalkınma programlarının her bir öncelik alanı için farklı tarihlerde Proje Teklif Çağrıları yapılmaktadır. Teklif çağrısı, program kapsamında hibe desteği almak üzere kişilere veya kurumlara, proje tekliflerini hazırlamalarına ve teslim etmelerine yönelik olarak yapılan çağrıdır. Teklif çağrıları, Başvuru Rehberleri ile birlikte yayımlanır. Bu rehberler; teklif çağrısının amaçları ve öncelikleri, faydalanıcıların uygunluğu ile ilgili kurallar, uygun maliyetler, değerlendirme kriterleri ve süreci, değerlendirme prosedürleri ve başarılı başvuru sahipleri için sözleşme şartlarını içerir.

Proje Teklif Çağrısının ilanından sonra, projelerin geliştirilmesi ve başvuruların tamamlanması için verilen süre 60-90 gündür. Teklif çağrıları öncesinde ve sonrasında yoğun bilgilendirme kampanyaları düzenlenir ve potansiyel faydalanıcılara proje hazırlama ile ilgili eğitimler verilir.

Ne Kadar Para Talep Edilebilir?

KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekmektedir.

Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.

Ne Tür Projeler Destek Alabilir?

AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.

KOBİ’lerin Desteklenmesi:

Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:

• KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri

• Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri

• Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler

• Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler

• Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri

• İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetler
Çevre ve Küçük Ölçekli Altyapı:
Doğal çevrenin korunması, yönetimi ve geliştirilmesine yönelik projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:

• Çevre sorunlarının giderilmesine yönelik eğitim faaliyetleri ve çalışmalar

• Atık yönetimi ile kollektif tesislerin ve altyapısının inşası

• Ormanların ve nehir havzalarının korunması ve ıslah edilmesi

• Bölgenin kültür ve turizmini geliştirmeye yönelik restorasyon projeleri
Yerel Düzeyde Kurumsal Kapasitenin Oluşturulması:
Yerel inisiyatiflerin kollektif hareket etme kültürünün geliştirilmesine yardımcı olacak projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:

• Yerel yönetimler, ticaret, ziraat, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları ve diğer yerel inisiyatiflerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler

• Teknik bilgi ve deneyim alışverişinin desteklenmesine yönelik faaliyetler

• Mesleki eğitim veya müteşebbis eğitimi sağlamaya yönelik faaliyetler

• Danışmanlık veya iş destekleme faaliyetleri

• Araştırma faaliyetleri

• Kırsal kalkınma faaliyetleri

• Bölgenin iş veya turizm merkezi olarak imajını artırmayı hedefleyen nitelikteki faaliyetler
Projeler Nasıl Değerlendirilir?
Projeler, Merkezi Finans ve İhale Birimi koordinasyonunda Bağımsız Değerlendirme Komiteleri tarafından, Teklif Çağrısı Başvuru Rehberinde belirtilen standart değerlendirme ölçütlerine göre titizlikle değerlendirilir.

 Değerlendirme ölçütleri; projelerde önerilen faaliyetlerin uygunluğunu, teklifler için yapılan çağrının hedefleriyle tutarlılığını, niteliğini, beklenen faydasını, sürdürülebilirliğini ve maliyet etkinliğini kapsar. Değerlendirmede dikkate alınacak diğer önemli hususlar;

• Projelerin yürütüldüğü dönem boyunca faaliyetlerin sürdürülmesi için istikrarlı ve yeterli kaynaklara;

• Teklif edilen çalışmayı başarıyla tamamlamak için gereken profesyonel deneyim ve niteliklere sahip olmaktır.

Nasıl Başvurulabilir?

Başvurular, teklif çağrısı için belirlenmiş son başvuru tarihine kadar Merkezi Finans ve İhale Birimine mutlaka sunulmuş olmalıdır. Resmi yazılı bilgi talepleri de aynı adrese gönderilmelidir. Kendisi uğraşamayacak kurumlara başvuru desteği vermeye devam ediyoruz.

About Us

See translation with Google Translate Google Translate Kuruluşumuzdan bu yana danışmanlık sektöründe yenilikçi yaklaşımlarımızla farklılık yaratıyoruz. Ülke ekonomisine yön veren firmalara danışmanlık destekli bütünleşik çözümler sunuyoruz. Müşterilerimizin hedeflerini kendi hedeflerimiz gibi benimsiyor ve bu hedeflere ulaşmak için onlarla çözüm ortağı oluyoruz.

Ülkemizdeki birçok işletme, girişimci ve işverenimizin maalesef verilen hibe, teşvik ve desteklerden haberi bile yok. Yeni iş kurmak isteyen, işini büyütmek ve geliştirmek isteyen insanımız nereye gideceğini, nerelere başvuracağını, bir iş planının nasıl hazırlanacağını bilmemekte ve yaptığı ya da yapacağı işi ezbere veya dedesinden, babasından gördüğü şekilde yapmaktadır. Bu da ciddi şekilde zarara uğramasına, iflas etmesine ve hatta psikolojik ve sosyal problemlere yol açmaktadır. Yine birçok işletme ve işverenimiz, personel alımından eğitimine, üretimden satışa, satıştan müşteri memnuniyetine kadar ne yapacağını bilmemekte ve her gün binlerce problemle uğraşmak zorunda kalmaktadır. Bir iş kurmada plan nasıl yapılır, çalışanlardan verim nasıl alınır, verimliliği artırmak için neler nasıl yapılmalıdır gibi konularda bilgi, eğitim ve danışmanlık eksikliği, çalışkan bir milleti verimsiz, kalitesiz ve “çorba kaynasın yeter” mantığına getirmektedir.

İşte bu nedenlerden yola çıkarak biz INC Danışmanlık olarak bir misyonu üstlendik ve girişimci ruhuyla dünyada ünlenen ülkemiz insanının refahı ve bizzat küçük ve orta ölçekli işletmelerimiz için profesyonel bir ekip kurarak danışmanlık, koçluk, eğitim gibi birçok konuda firmalara öncülük yaparak ülke çapında bir ilki gerçekleştirerek Tele-Danışmanlık ve gerektiğinde yerinde hizmet vererek binlerce insanımızın gönlünde taht kurduk. Amacımız kaliteli işletme, profesyonel yönetim ve güçlü bir Türkiye’ dir.

Company Info

INC Danismanlik Girisimcilik Iletisim Elektronik Haberl. Hizm. Rek. ve Basim San. ve Tic. Ltd. Sti.

Main Office
Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi No:314
Selcuklu / Konya /
Turkey
Telephone: 332 342 47 74
Fax: 332 342 19 98

Main Office Konya / Turkey
Company Type Private Company
Company Size 11-50
Website http://www.incgirisim.com.tr
Business Type Service Provider, Manufacturer
OSB